حریم خصوصی

Privacy Policy

تمامی اطلاعاتی که دکترباتری از کاربران خود دریافت می‌کند اعم از اطلاعات شخصی و تجاری افراد، فقط در جهت ارتباط و پشتیبانی مشتریان استفاده خواهد شد. هیچ یک از این اطلاعات به شخص ثالثی به فروش یا اجاره نخواهد رسید. حفاظت از اطلاعات بانک مشتریان دکترباتری از وظایف و تعهدات اصلی ما به کاربران بوده و همواره خود را در جهت حفظ این امانت مسئول می‌دانیم.

اطلاعات شخصی که این مجموعه از کاربران دریافت می‌کند تماما اختیاری و به انتخاب خود افراد بوده که شامل موارد زیر می‌باشد :

 

1- آدرس ایمیل

2- آدرس کاربران در صفحات اجتماعی

3- شماره تلفن همراه

4-آدرس محل سکونت جهت ارسال کالا

5-شماره تلفن ثابت جهت پیگیری سفارشات

6-آدرس محل کسب و کار برای خریداران انبوه کالا (همکار)

بستن
مقایسه